Kålltorp 36:16

Fastighet: Kålltorp 36:16
Adress: Stobéegatan 6 A-C
Typ av fastighet: Bostadsfastighet
Yta: 805 kvm
Antal bostäder: 20

Adress

ThuleHus AB
Östermalmsgatan 87E
114 59 Stockholm