Kålltorp 36:18

Fastighet: Kålltorp 36:18
Adress: Stobéegatan 2, Munkebäcksgatan 12 A, B
Typ av fastighet: Bostadsfastighet
Yta: 908 kvm
Antal bostäder: 21

Adress

ThuleHus AB
Östermalmsgatan 87E
114 59 Stockholm