Krokslätt 41:1

Fastighet: Krokslätt 41:1
Adress: Fredriksdalsgatan 7 A-C
Typ av fastighet: Bostadsfastighet
Yta: 1 368 kvm
Antal bostäder: 21

Adress

ThuleHus AB
Östermalmsgatan 87E
114 59 Stockholm