Krokslätt 42:1

Fastighet: Krokslätt 42:1
Adress: Fredriksdalsgatan 18 A, B, Ormgatan 2 A, B
Typ av fastighet: Bostadsfastighet
Yta: 2 117 kvm
Antal bostäder: 34

Adress

ThuleHus AB
Östermalmsgatan 87E
114 59 Stockholm