Skövde 4:306

Fastighet: Skövde 4:306
Adress: Gamla Kungsvägen 51
Typ av fastighet: Bostadsfastighet
Yta: 931 kvm
Antal bostäder: 49

Adress

ThuleHus AB
Östermalmsgatan 87E
114 59 Stockholm